Ładowanie…

Czym jest custom publishing?

Czym jest custom publishing?

Custom publishing, czyli przygotowywanie publikacji na zlecenie. Nie chodzi o materiały stricte reklamowe, a o szeroki wachlarz wydawnictw, które pozwalają osiągnąć firmom i instytucjom konkretne cele. Do tego typu opracowań zalicza się między innymi:

  • magazyny papierowe i internetowe
  • newslettery
  • katalogi
  • książki
  • inne treści (w postaci artykułów, filmów, nagrań, zdjęć)

Co ważne, tego typu treści nie są tworzone i publikowane z inspiracji instytucji wydawniczych, a podmiotów, które na co dzień zajmują się zupełnie inną działalnością. Są to opracowania redagowane (merytorycznie i wizualnie) wewnętrznie przez daną organizację – do tego celu może zostać powołana oddzielna komórka, skupiająca się wyłącznie na takiej działalności lub tworzone w agencjach reklamowych, wyspecjalizowanych custom publishingowych lub PR na zamówienie. To drugie rozwiązanie jest stosowane częściej – z przyczyn praktycznych i organizacyjnych jest tańsze i szybsze.

W jakim celu przygotowuje się publikacje w stylu custom publishing?

Wszystko zależy od tego, do kogo skierowana ma być treść. Pod tym względem można podzielić je na 2 podstawowe typy – publikacje skierowane do własnych pracowników (np. w postaci czasopisma firmowego) oraz publikacje skierowane do klientów (np. w postaci darmowego czasopisma branżowego).

Publikacje skierowane do własnych pracowników są narzędziem służącym komunikacji wewnętrznej z zatrudnianymi osobami. Mają one na celu, poza walorami czysto informacyjnymi (min. o stanie firmy, planach i strategiach), także budowanie więzi i identyfikacji z firmą, promowanie szeroko pojętej integracji (np. poprzez prezentację nowych pracowników, kolumny “nasze dzieci”, dzielenie się sukcesami). Może to być także instrument o walorach edukacyjnych (np. dzięki zamieszczanym nowinkom branżowym) czy też służyć budowaniu kultury firmowej (chociażby promowanie pracowniczego wolontariatu).

Publikacje skierowane do klientów są adresowane dwutorowo. Mają one oddziaływać na posiadanych klientów i partnerów biznesowych oraz służyć pozyskaniu nowych – budować z nimi odpowiednie relacje, budzić pozytywne skojarzenia (np. promowanie się jako marka zwracająca uwagę na dobro środowiska naturalnego poprzez pokazanie optymalizacji swojego procesu produkcyjnego). Docelowo takie działanie przełoży się na postrzeganie marki przedsiębiorstwa na rynku (np.stawianie siebie w pozycji eksperta, lidera, liczącego się gracza) oraz na sprzedaż produktu podstawowego (dobre skojarzenie z firmą rodzi większą skłonność do zakupu jej produktów i usług).

Więcej tym czym jest i do czego służy custom publishing dowiesz się na stronie studia Grafpa , które zajmuje się tworzeniem profesjonalnych publikacji custom publishing.