Ładowanie…

DTP - skład książki

Skład i łamanie tekstu książek – główne zasady

Praca nad obróbką tekstu książki to prawdziwa sztuka, gdyż nadanie treści walorów estetycznych i funkcjonalnych to trudne zadania wymagające wyczucia i podstawowej wiedzy. Składowanie, czyli inaczej formatowanie, oznacza bowiem nadanie tekstowi odpowiedniego wyglądu w akapitach. W tym zawiera się dobór odpowiedniej czcionki, interlinii, kroju czy rodzaju wyrównania. Tekst sprowadzony do odpowiedniej postaci, można zacząć łamać, tzn. ustalać jego miejsce w kolumnach i precyzować jego umiejscowienie. Przy pracy nad składem i łamanie książek należy pamiętać o szeregu istotnych czynników. Artykuł skupia się na tych najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla owych procesów.

Skład i łamanie tekstu

Po pierwsze, należy wybrać odpowiedni format, czyli rozmiar naszej książki. Zadanie z gruntu wydaje się proste, lecz uwzględnić należy liczbę stron, treść, to jak książka będzie użytkowana czy kwestie finansowe.Istotne jest zachowanie symetrycznego układu i powielania zabiegów, które już raz się wykorzystało. Oznacza to, że jeżeli zdecydujemy się na opuszczenie pierwszej kolumny rozdziału, kolejne rozdziały muszą być w ten sam sposób opuszczone. Tytuły oraz śródtytuły należy wielokrotnie oddzielać od tekstu. Nie należy ich również dzielić na sylaby i oddzielać części słowa z tytułu na kolejny wers. Należy dbać, aby nie zamykały one strony, ale przenosić je na następną. Należy pamiętać o umieszczenia paginy zwykłej (numeracji stron). Umieszczanie notatek (przypisów) należy równie, ujednolić dla całej książki, w tym przypadku najczęściej stosuje się przypisy dolne. Istotne jest to, iż przypisy do tabel należy umieszczać bezpośrednio pod nimi, podobnie jak w przypadku ilustracji. Jednakże, ilustracje należy w odpowiedni sposób zbliżyć do tekstu, tak, aby zachować jego ciągłość. Jeżeli obok siebie występują dwa obrazki,należy między nimi edytować przerwę mniejszą niż marginesy po obu stronach. Nie powinno się również zamykać rozdziałów lub podrozdziałów obrazem, bądź tabelą. W przypadku podziału wyrazów, za nieestetyczne uznaje się podzielenie wyrazów czteroliterowych, albo tych, których ostatnia sylaba składa się z cienkich liter np. niedzie -li. Cyfry należy oddzielać spacjami np. 10 000.
Praca nad składem i łamaniem to przede wszystkim symetria i dbałość o detale. Edytowanie książki to bazowanie na szeregu zasad, których przestrzeganie pomaga stworzyć dzieło cieszące oko, czytelne i estetyczne.

Czytaj więcej o składzie i łamaniu tekstu

Zapisz